Hoofdsponsor

Toerfietsreglement 2022

Toerfietsreglement MIK80 220128

Artikel 1. DOELSTELLING

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. een toerclub te zijn en geen raceclub
 2. het principe te huldigen van “samen uit, samen thuis”,
 3. het toerfietsen als sport en/of recreatie te bevorderen,
 4. de veiligheid tijdens het toerfietsen te bevorderen,
 5. te streven naar het toerfietsen op verschillende niveaus (meerdere groepen), dit om het toerfietsen te bevorderen en om reden van de veiligheid van de leden.

Artikel 2. ALGEMENE REGELS VOOR ALLE LEDEN:

 1. Leden dienen zich tijdens het toerfietsen aan de regels van de wet te houden.
 2. Houden aan de opgestelde gedragsregels tijdens het toerfietsen op de weg in groepsverband.
 3. Het bestuur heeft het recht om een lid te schorsen bij het herhaaldelijk overtreden van het toerfiets reglement en de wet.
 4. Nieuwe leden dienen in Bunschoten- Spakenburg of Eemdijk te wonen of hebben gewoond. Of zijn familie van een lid die in deze plaatsen woont. Indien dit niet het geval is, dan kan het bestuur een nieuw lid weigeren.
 5. Potentiële nieuwe leden dienen eerst te fietsen met de begeleiders van nieuwe leden. De begeleiders zullen de potentiële nieuwe leden voorzien van alle informatie over de mik80, maar in het bijzonder het toerfietsreglement
 6. Zwart rijders/potentiële leden mogen 2x meefietsen. Daarna dienen zij lid te worden en mee te fietsen met de nieuwe leden begeleiders. Bij 3x meefietsen zullen zwart rijders verwijderd worden door de wegkapiteins.

Artikel 3. GEDRAGSREGELS BIJ HET FIETSEN IN GROEPSVERBAND

De hierna genoemde snelheden zijn een richtlijn voor alle groepen. In het algemeen geldt, des te groter de groep, des te strakker de regels gehanteerd dienen te worden.

 1. Alle routes, inclusief data en nrs, worden aan het begin van ieder seizoen bepaald. Alle routes worden aan het begin van het seizoen in een file gestuurd, die in 1x in navigatie geladen kunnen worden. De mikkers dienen de routes in zijn navigatie te laden om discussies over de routes tijdens de route te voorkomen.
 2. Iedere toerfietser in de groep verplicht zich om de aanwijzingen van de wegkapitein van de dag op te volgen.
 3. Bij het rijden in groepsverband wordt het tempo zodanig aangepast, dat voor iedereen in de groep het tempo goed te volgen is.
 4. Rijden in groepsverband is, bij voldoende ruimte, twee aan twee naast elkaar. Niet schuin achter elkaar, want dit verstoort het gelid en doet afbreuk aan de veiligheid. Bij onvoldoende ruimte wordt er achter elkaar gefietst.
 5. Minimaal de eerste 5 km, voorkeur is 10 km, worden gebruikt om ‘in te rijden’ en dient de snelheid niet boven de 90% v d normale snelheid te komen.
 6. Ruim voor scherpe bochten – 30 m – de snelheid reeds terugnemen en na de bocht – over 50 m – de snelheid weer opvoeren naar de gangbare kruissnelheid en niet direct ‘onder in de beugels’.
 7. Sportief is, bij strakke zijwind tegen, de minderen ‘uit de wind’ zetten.
 8. Als groepsleden, desondanks, ‘stuk’ komen te zitten, dan wordt het tempo van de groep verplicht aan het individu aangepast.
 9. Waarschuw bij lekke band (code LEK) of ander materiaalpech eerst luid en duidelijk je mede sportvrienden. Laat je vervolgens geleidelijk afzakken en stap aan de rechterkant van de weg af. Nooit plotsklaps remmen of van de fiets afstappen.
 10. Help elkaar bij het repareren van de fiets, maar hou ook de weg in de gaten.
 11. Houdt in alle gevallen de weg of het fietspad vrij voor het overige en zeker het tegemoetkomend verkeer.

Artikel 4. VEILIGHEIDSREGELS BIJ FIETSEN IN GROEPSVERBAND

 1. Het gedrag van de kopmannen is bepalend voor de veiligheid van de groep.
 2. Het dragen van een helm is verplicht bij het fietsen in groepsverband.
 3. Binnen de bebouwde kom is de snelheid maximaal 30 km/uur.
 4. Op smalle fietspaden, of fietspaden met aanliggende woningen, hier en daar zelfs voorzien van trottoirbanden, ook 30 km/uur
 5. Bij chicanes, korte bochten in fietspaden, dienen de kopmannen tijdig en naar redelijkheid snelheid terug te nemen.
 6. De kopmannen dienen waarschuwingssignalen af te geven naar de rijders achter hen in de groep om gevaren en obstakels aan te duiden.
 7. Stopteken voor de groep is een rechtop gestoken arm.
 8. STOPPEN: Bij het oversteken van wegen, kruisingen of gewoon bij stoppen, dan steekt de voorrijder zijn linkerarm omhoog en roept “STOP”! De groep geeft dit door naar achteren.
 9. “WEG VRIJ”. De voorrijder steekt zijn linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept “VRIJ”. De groep geeft dit door naar achteren.
 10. RECHTDOOR: De voorrijder roept ”RECHTDOOR” en de groep geeft dit door naar achteren.
 11. AFSLAAN: De voorganger steekt tijdig zijn arm naar links of rechts en roept ”RECHTS” of “LINKS” en dit geeft de groep door naar achteren.
 12. Bij linksaf slaan, kijkt de laatste man in de groep over zijn linkerschouder of linksaf slaan voor de gehele groep veilig kan. Bij rechtsaf slaan, kijkt de laatste man in de groep over zijn rechterschouder of linksaf slaan voor de gehele groep veilig kan.
 13. Bij obstakels rechts op de weg of inhalen dit geeft de voorrijder aan met code ”VOOR”. Een extra optie is met de rechterarm achterwaarts, waarbij een naar binnen gerichte beweging wordt gemaakt.
 14. Bij obstakels links of tegenligger, dit geeft de voorrijder aan met code ”TEGEN”. Een extra optie is met de linkerarm achterwaarts een naar binnen gerichte beweging maken.
 15. Bij verkeer, dat de groep van achter wil inhalen, wordt vanachter uit de groep door gegeven naar voren de waarschuwing“ACHTER”!
 16. Onduidelijke, onoverzichtelijke of risicovolle situaties worden aangegeven door “LET OP” LIEFST GEVOLGD DOOR HET ONDERWERP VAN DE SITUATIE”
 17. Bij nadering van een paaltje of een vernauwing op het midden van het fietspad wordt de waarschuwing geroepen “PAALTJES”
 18. Bij nadering van meerdere paaltjes wordt de waarschuwing geroepen “Paaltjes”.
 19. OBSTAKEL IN OF OP HET WEGDEK: De voorrijder roept de naam van het obstakel en wijst ernaar. De groep geeft dit door naar achteren.
 20. Mocht door omstandigheden, inhalen andere weggebruikers, oversteken van wegen of andere oorzaken de groep ver uit elkaar vallen dat dan de waarschuwing “VERZAMELEN”wordt gegeven.
 21. Wanneer er te hard wordt gereden, dan geeft men de waarschuwing “DIMMEN”
 22. ACHTER ELKAAR RIJDEN: Indien er door smalle paden of tegenliggers maar ruimte komt voor 1 fietser, dan de code “RITSEN”
 23. Wordt een trainingsrit of toertocht gereden met daarin één of meerdere beklimmingen waarbij de groep uit elkaar wordt gereden, dat dan bovenop de beklimming op elkaar wordt gewacht.
 24. Fiets in de groep altijd met de handen op de remgrepen.
 25. Ieder groepslid moet het waarschuwingssignaal overnemen van zijn voorganger en op dezelfde wijze doorgeven aan diegenen die weer achter hem of haar rijden.
 26. Gooi geen afval op straat, maar gooi het in een afvalbak of neem het mee naar huis
 27. Gebruik van een bel is verplicht op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag, alsmede clubactiviteiten en samenhorigheidstochten! Waarschuw mede weggebruikers, die u wilt inhalen, tijdig en pas de snelheid aan.
 28. De 1e groep mag maximaal uit 14 personen bestaan, de 2e groep dient vanaf 14 personen te worden gesplitst  in groep 2a en 2b. De 3e groep mag ook maximaal uit 14 personen bestaan. Indien groep 2 gesplitst wordt in groep 2a en 2b dient er voldoende afstand bewaard te worden tussen beide groepen. Wegkapitein 2b kan beslissen om een andere route te kiezen dan 2a. Voorkeur gaat uit naar opsplitsing in groep van 35km, 32/31km en 29km gemiddeld per uur.
 29. Indien er 3 groepen zijn, dan kan er overwogen worden om 1 groep de lange route en 1 groep de korte route te laten fietsen met een gemiddelde snelheid van 31km per uur.
 30. Richtlijn voor de snelheid van  groep 1, 2a , 2b, en 3:

Groep 1 geen max snelheid en 35 km/hr gemiddeld

Groep 2a en 2b max snelheid van 40 km/hr en 32/31 km/hr gemiddeld

Groep 3 max 38 km/hr en 29km/hr gemiddeld

Maandagavond groep max 35km/hr en 28 km/hr gemiddeld.

Als door lager opkomst b.v. slechter weer, fietsers uit verschillende groepen in één groep komen, dan de snelheid van de groep aanpassen aan de langzaamste fietser.

 1. Een tijdritstuur mag wel gemonteerd zitten op de racefiets. Een tijdritstuur mag niet gebruikt worden tijdens alle MIK80 fiets activiteiten.
 1. Er wordt soms 2 of meer keer lek gereden door 1 of meerdere personen. Wanneer er 2 keer lek wordt gereden op dinsdag- of donderdag avond m.u.v. de langste dag en tijdrit, dan geldt onderstaand: er wordt door minimaal 2 leden (dit mogen er meer zijn) gewacht en de overige mikkers rijden met de groep door. Dit geldt niet op de zaterdagen, zondagen, toertochten en saamhorigheidstochten. Wel geldt wederom, dat de wegkapitein eindverantwoordelijk is en daarmee beslist.
 1. In de maanden Maart, April en September is het verplicht om verlichting op de fiets te monteren tijdens de trainingsavonden op maandag, dinsdag en donderdag. Het gaat er hierbij alleen om dat je in het (schemer)donker gezien kan worden door het overige verkeer en het is wet. Liefst licht schijnt en niet alleen om gezien te worden.
 1. De eerste 4 routes zijn verplicht rondje tankbaan, omdat dit een korte veilige route is

Artikel 5. TOERFIETSKALENDER EN DEELNAME

 1. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt de Toerfietskalender voor de weg samengesteld. De activiteitencommissie zal daar een voorstel doen voor het vaststellen van de toerfietskalender!
 2. Op de toerfietskalender staan vermeld: de openingsrit van het wegseizoen, de trainingsdagen voor de verschillende groepen, de vertrektijden, voor zover bekent, de door de algemene ledenvergadering gekozen, georganiseerde fietstochten, voor zover deze onder auspiciën van de NTFU worden georganiseerd, de door de vereniging te rijden buitenlandse toertochten, de door de vereniging georganiseerde toertochten, de tijdrit en de sluitingstocht van het wegseizoen en oliebollen tocht.
 3. Bij aanvang van het seizoen wordt ieder lid van de toerfietskalender voorzien.
 4. Opgave aan toertochten gaat via de (socie) app..
 5. Tevens worden er dan afspraken gemaakt over het vervoer van en naar het vertrekpunt en over het vervoer van de fietsen ernaartoe. Coördinatie door activiteitencommissie

Artikel 6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

Voor het individuele lid geldt het volgende:

 1. Laat het thuisfront weten welke fietsroute nummer er gefietst wordt of aan welke toerfietstocht er wordt deelgenomen. Neem graag een mobiele telefoon mee met ICE -nummer erin opgeslagen.
 2. Zorg voor een goede voeding en drinken vooraf en tijdens de tocht. Ga nooit met een lege maag van huis.
 3. Neem regelmatig deel aan de trainingsritten om te zorgen voor een goede conditie.
 4. Heb je nog weinig ervaring als toerfietser, begin dan op een laag niveau en train individueel. Begin niet te snel aan lange ritten, maar bouw het door training langzaam op.
 5. Oefen thuis in het verwisselen van een bandje en het gebruik van luchtpatronen
 6. Houdt de fiets in een goede staat van onderhoud. Wees niet te zuinig met het vernieuwen van een buitenband.
 7. Zorg voor een goede fietspomp en/of voldoende CO2 patronen, reservebandjes en overige materialen.
 8. Neem een regenjack mee bij dreigend weer. Tegen de regen helpt het weinig, maar het beschermt wel tegen te sterke afkoeling.
 9. Wees tijdig aanwezig op de afgesproken plaatst. Er wordt op tijd vertrokken.
 10. Wil je de groep tijdens de rit verlaten, laat dit de wegkapitein dan weten. Laat je geleidelijk uit de groep terugzakken, zodat je ongehinderd de groep kunt verlaten.
 11. Deelname aan trainingsritten en toertochten is altijd voor eigen risico en nimmer kan de vereniging aansprakelijk gesteld worden voor schade of overkomen letsel, veroorzaakt door welk lid dan ook.
 12. Individueel is elk lid, in het bezit van een toerfietskaart van de NTFU, verzekerd tegen aansprakelijkheid (ook onderling) en ongevallen tijdens fietsevenementen die plaatsvinden onder auspiciën van de NTFU tot 1000,- euro. Elk lid is verzekerd bij deelname aan de clubtochten van de vereniging die bij de NTFU zijn aangemeld.
 13. Voor ongevallen is het lid ook verzekerd tijdens deelname aan tochten in het buitenland (mits West Europa) die onder auspiciën van een zusterorganisatie van de NTFU worden gehouden.
 14. Voor uitgebreidere verzekeringsvormen tijdens het toerfietsen, wordt verwezen naar informatie op www.ntfu.nl
 15. Ieder lid, in het bezit van een toerfietskaart, ontvangt jaarlijks informatie van de NTFU
 16. Mogelijk veranderen van groep voor vertrek i.v.m. grote van de groepen
 17. Mogelijk adviezen of opmerkingen doorgeven aan de wegkapitein, die altijd eindverantwoordelijk is.

Artikel 7. KLEDINGREGLEMENT MIK ‘80

De termijn, waarna nieuwe kleding aangeschaft wordt, beslaat een periode van 3 jaar, tenzij na het 3e jaar anders is overeengekomen.

 1. Bij de verkoop of verstrekking van clubkleding aan de leden, kan onderscheid gemaakt worden tussen leden, die op het moment van aanschaf lid zijn en nieuwe leden waarvoor separaat kleding moet worden aangeschaft. Hierdoor zal de eigen bijdrage voor aanschaf van de kleding verschillend zijn.
 2. Indien één of meerdere sponsoren hun naam verbonden hebben aan de vereniging waarbij hun namen zijn vermeld op de clubkleding, dan is het lid (moreel) verplicht deze kleding te dragen met een clubtraining (maandagavond, dinsdagavond, donderdagavond, zaterdag morgen, samenhorigheidstocht en overige clubactiviteiten ).
 3. Indien een lid de kleding van de vereniging draagt, dan verplicht hij/zij zich om de naam van de vereniging nooit, op welke wijze dan ook in diskrediet (o.a. verkeersovertredingen) te brengen.
 4. Het bestuur heeft het recht een lid te schorsen bij het herhaaldelijk niet dragen van de clubkleding.
 5. De vereniging behoudt zich het recht voor om, indien een lid binnen twee jaar na aanmelding zijn lidmaatschap weer opzegt en in die periode nieuwe kleding van de club heeft aangeschaft, 150 euro (2020) automatisch te incasseren van de rekening waarvan ook de contributie werd geïncasseerd.
 6. Er is een groot- en klein (1x korte broek en –shirt, 1x lange broek en –shirt) kledingkleding pakket voor tussentijdse nieuwe leden. De bijdrage van de MIK80 wordt per jaar bepaald.
 7. Kleding kan alleen aangeschaft worden door leden voor leden. De sponsoren kunnen extra kleding bestellen voor o.a. commerciële doeleinden.

Artikel 8. WEGKAPITEIN PROCEDURE MIK80 

 1. Het aantal keren wegkapitein liefst laten rouleren onder beschikbare wegkapiteins.
 2. De wegkapiteins zijn 5 minuten voor de aanvang van de trainingsrit aanwezig.
 3. De verschillende groepen stellen zich 5 minuten voor vertrek op verschillende plaatsen, zodat er duidelijkheid is m.b.t. de grote van de groep.
 4. Liefst 2 wegkapiteins per groep. Vooraan 1 en achteraan 1. Ook maximaal 2 wegkapiteins per groep. Indien er 1 wegkapitein is in een groep, dan hulp vragen van een lid om achterin op te letten dat een lid het tempo niet kan volgen
 5. De wegkapitein controleert de grote van de groep. Wanneer de groepen groter dan 14 personen zijn, dan wordt er onderling verdeeld. De wegkapiteins zijn hierin bepalend
 6. Onbekende leden kunnen door de wegkapitein worden uitgesloten van meefietsen
 7. De wegkapitein heeft de leiding over de groep. Hij is de kapitein op het schip.
 8. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de leden. De wegkapiteins zien toe op het handhaven van de veiligheidsregels en wet.
 9. De wegkapitein zal toezien op gebruik van correct materiaal en licht op de fiets. De wegkapiteins informeren elkaar om herhaaldelijk incorrect materiaal of geen licht te voorkomen.
 10. De wegkapiteins kunnen de routes korter maken, wanneer slechte weersomstandigheden daarom vragen. De wegkapiteins kunnen de routes niet langer maken. Langere routes dienen na afloop van de route gedaan te worden
 11. Er kan vooraf op de dag van vertrek door de voorzitter van de F&V commissie of coördinator een kortere route worden gestuurd, wanneer er slechte weersomstandigheden zijn voorspelt.
 12. Aanwezigheid van wegkapiteins dient geregeld te worden tijdens dinsdagavond, donderdagavond, zaterdagmorgen en samenhorigheidstochten.
 13. Alle wegkapiteins nemen allemaal hun wegkapiteinband mee. Op de avond wordt beslist wie dienst doet. De wegkapiteins zonder band dienen te communiceren met de wegkapiteins die dienst doen en niet met de aanwezige fietsers
 14. De wegkapiteins informeren elkaar, wanneer een mikker het tempo van groep 1 of 2 herhaaldelijk niet kan bijhouden.

Terug naar Top ↑
 • Hoofdsponsor:

  Hoofdsponsor
 • Websponsor:

  Websponsor
 • Overige Sponsoren:

  Steven Koelewijn
 • Eresponsor

  VEBO

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52600322-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');