Hoofdsponsor

Toerfietsreglement 2024

Artikel 1. DOELSTELLING

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. een toerclub te zijn en geen raceclub
 2. het principe te huldigen van “samen uit, samen thuis”,
 3. het toerfietsen als sport en/of recreatie te bevorderen,
 4. de veiligheid tijdens het toerfietsen te bevorderen,
 5. te streven naar het toerfietsen op verschillende niveaus (meerdere groepen), dit om het toerfietsen te bevorderen en om reden van de veiligheid van de leden.

Artikel 2. ALGEMENE REGELS

Het individuele lid van de vereniging zal zich:

 1. tijdens het toerfietsen aan de regels van het wegenverkeersreglement houden.
 2. houden aan de opgestelde gedragsregels tijdens het toerfietsen op de weg in
  groepsverband.
 3. Het bestuur heeft het recht om een lid te schorsen bij het herhaaldelijk overtreden van het TOERFIETSREGLEMENT.
 4. Nieuwe leden dienen in Bunschoten- Spakenburg of Eemdijk te wonen of hebben gewoond.
  Of zijn familie van een lid die in deze plaatsen woont. Indien dit niet het geval is, dan kan het bestuur een nieuw lid weigeren.
 5. Potentiële nieuwe leden dienen liefst eerst te fietsen met de begeleiders van nieuwe leden. De begeleiders zullen de potentiële nieuwe leden voorzien van alle informatie over de mik80, maar in het bijzonder het toerfietsreglement
 6. Zwart rijders/potentiële leden mogen 2x meefietsen. Daarna dienen zij lid te worden en mee te fietsen met de nieuwe leden begeleiders. Na 2x meefietsen zullen zwart rijders verwijderd worden door de wegkapiteins.

Artikel 3. GEDRAGSREGELS BIJ HET FIETSEN IN GROEPSVERBAND

De hierna genoemde snelheden zijn een richtlijn voor alle groepen. In het algemeen geldt, des te groter de groep, des te strakker de regels gehanteerd dienen te worden.

 1. De wegkapitein van de dag met gekleurde armband tracht alles in goede banen te leiden conform gemaakte afspraken.
 2. Iedere toerfietser in de groep verplicht zich om de aanwijzingen van de
  wegkapitein van de dag op te volgen.
 3. Bij het rijden in groepsverband wordt het tempo zodanig aangepast, dat voor
  iedereen in de groep het tempo goed te volgen is.
 4. Rijden in groepsverband is, bij voldoende ruimte, liefst twee aan twee naast elkaar. Niet
  schuin achter elkaar, want dit verstoort het gelid en doet afbreuk aan de veiligheid.
  Bij onvoldoende ruimte wordt er achter elkaar gefietst.
 5. Minimaal de eerste 5 km worden gebruikt om ‘in te rijden’ en
  dient de snelheid niet boven de 85% v d normale snelheid te komen.
 6. Ruim voor scherpe bochten de snelheid reeds terugnemen en na de bocht
  de snelheid weer opvoeren naar de gangbare kruissnelheid en niet
  direct ‘onder in de beugels’.
 7. Sportief is, bij strakke zijwind tegen, de minderen ‘uit de wind’ zetten.
 8. Als groepsleden, desondanks, ‘stuk’ komen te zitten, dan wordt het tempo van de
  groep verplicht aan het individu aangepast.
 9. Waarschuw bij lekke band (code LEK) of ander materiaalpech eerst luid en duidelijk je mede
  sportvrienden. Laat je vervolgens geleidelijk afzakken en stap aan de rechterkant van de
  weg af. Stap nooit plotsklaps van je fiets.
 10. Help elkaar bij het repareren van de fiets, maar hou ook de weg in de gaten
 11. Houdt in alle gevallen de weg of het fietspad vrij voor het overige en zeker het tegemoetkomend verkeer.

Artikel 4. VEILIGHEIDSREGELS BIJ FIETSEN IN GROEPSVERBAND

 1. Het gedrag van de kopmannen is bepalend voor de veiligheid van de groep.
 2. Het dragen van een helm is verplicht bij het fietsen in groepsverband.
 3. Binnen de bebouwde kom is de snelheid maximaal 30 km/uur.
 4. Op smalle fietspaden, of fietspaden met aanliggende woningen, hier en daar zelfs
  voorzien van trottoirbanden, ook 30 km/uur maximaal.
 5. Bij chicanes, korte bochten in fietspaden, dienen de kopmannen tijdig en naar
  redelijkheid snelheid terug te nemen.
 6. De kopmannen dienen waarschuwingssignalen af te geven naar de rijders achter
  hen in de groep om gevaren en obstakels aan te duiden.
 7. Stopteken voor de groep is een rechtop gestoken arm.
 8. Bij het oversteken van wegen of kruisingen geldt eerst het stopteken en als er
  dringend gestopt moet worden, de uitroep: “STOP”!
  Indien de gehele groep door kan rijden volgt de roep: “VRIJ”!
 9. Zowel bij rechtsaf of linksaf slaan wordt duidelijk en tijdig richting aangegeven,
  desnoods gevolgd door de roep: “RECHTSAF”! of “LINKSAF”!
 10. Bij linksaf slaan, kijkt de laatste man in de groep over zijn linkerschouder of dit
  voor de gehele groep veilig kan.
 11. Obstakels of hindernissen aan de rechterzijde van de weg worden aangegeven met
  de rechterarm achterwaarts, waarbij een naar binnen gerichte beweging wordt
  gemaakt. Eventueel tegelijk met de mondeling gegeven waarschuwing: “VOOR”!
 12. Idem op smalle wegen aan de linkerzijde van de weg of op fietspaden met
  tegemoet komend verkeer, maar dan met de linkerarm achterwaarts een naar
  binnen gerichte beweging maken. Bij voorkeur met de mondeling gegeven
  waarschuwing: “TEGEN”!
 13. Bij verkeer, dat de groep van achter wil inhalen, wordt vanachter uit de groep door gegeven naar voren de waarschuwing “ACHTER”!
 14. Bij onduidelijke of onoverzichtelijke situaties wordt de waarschuwing gegeven:
  “LET OP”
 15. Bij nadering van een paaltje of een vernauwing op het midden van het fietspad wordt de waarschuwing geroepen “PAALTJES”
 16. Bij nadering van meerdere paaltjes wordt de waarschuwing geroepen “LINKS, RECHTS PAALTJES”
 17. Wordt over en slecht tot zeer slecht wegdek gereden met de kans dat het stuur uit de handen kan worden geslagen, dan geeft men de waarschuwing “VAST”!
 18. Mocht door omstandigheden, inhalen andere weggebruikers, oversteken van wegen of andere oorzaken de groep ver uit elkaar vallen dat dan de waarschuwing “VERZAMELEN”! wordt gegeven.
 19. Wanneer er te hard wordt gereden, dan geeft men de waarschuwing “DIMMEN”
 20. Indien er door smalle paden of tegenliggers maar ruimte komt voor 1 fietser, dan is de code “RITSEN”
  Wordt een trainingsrit of toertocht gereden met daarin één of meerdere beklimmingen waarbij de groep uit elkaar wordt gereden dat dan bovenop de beklimming op elkaar wordt gewacht. Gebruik dan de waarschuwing “VERZAMELEN”!
 21. Fiets in de groep altijd met de handen op de remgrepen.
 22. Ieder achterrijdend groepslid moet het waarschuwingssignaal overnemen en op
  dezelfde wijze doorgeven aan diegenen die weer achter hem of haar rijden.
 23. Gooi geen afval op straat, maar gooi het in een afvalbak of neem het mee naar huis
 24. Gebruik van een bel is verplicht op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag, alsmede clubactiviteiten en samenhorigheidstochten! Waarschuw mede weggebruikers die u wilt inhalen tijdig en pas de snelheid aan.
 25. De 1e groep mag maximaal uit 14 personen bestaan. De 2e groep dient vanaf 14 personen te worden gesplitst in groep 2a en 2b. De 3e groep mag ook maximaal uit 14 personen bestaan.
  Indien groep 2 gesplitst wordt in groep 2a en 2b dient er voldoende afstand bewaard te worden tussen beide groepen. Wegkapitein 2b kan beslissen om een andere route te kiezen dan 2a
  Richtlijn voor de snelheid van groep 1, 2a , 2b, en 3:
  Groep 1 geen max snelheid en gemiddelde wat de groep aankan
  Groep 2 max snelheid van 40 km/hr en 33 km/hr gemiddeld
  Groep 3 max 35 km/hr en 31 km/hr gemiddeld
 26. Als door lager opkomst b.v. slechter weer, fietsers uit verschillende groepen in één groep komen, dan de snelheid van de groep aanpassen aan de langzaamste fietser.
 27. Een tijdritstuur mag wel gemonteerd zitten op de racefiets. Een tijdritstuur mag niet gebruikt worden tijdens alle MIK80 fiets activiteiten.
 28. Er wordt soms 2 of meer keer lek gereden door 1 of meerdere personen. Wanneer er 2 keer lek wordt gereden op dinsdag- of donderdag avond m.u.v. de langste dag en tijdrit, dan geldt onderstaand:
 • er wordt door minimaal 2 leden (dit mogen er meer zijn) gewacht en de overige mikkers rijden met de groep door
  Dit geldt niet op de zaterdagen, zondagen, toertochten en saamhorigheidstochten.
  Wel geldt wederom, dat de wegkapitein eindverantwoordelijk is en daarmee soms moet beslissen.
 1. In de maanden Maart, April en September is het verplicht om verlichting op de fiets te monteren tijdens de trainingsavonden op dinsdag en donderdag.

Artikel 5. TOERFIETSKALENDER EN DEELNAME

 1. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de Toerfietskalender voor de weg
  samengesteld. Bestuur zal daar een voorstel doen voor het vaststellen van de toerfietskalender!
 2. Op de toerfietskalender staan vermeld:
  de openingsrit van het wegseizoen,
  de vertrektijden, voor zover bekent,
  de door de algemene ledenvergadering gekozen, georganiseerde fietstochten,
  voor zover deze onder auspiciën van de NTFU worden georganiseerd,
  de door de vereniging te rijden buitenlandse toertochten,
  de door de vereniging georganiseerde toertochten,
  de tijdrit
  de sluitingrit van het wegseizoen
  appelflappen tocht
  gravel/mtb tochten
 3. Bij aanvang van het seizoen wordt ieder lid van de toerfietskalender voorzien.
 4. Opgave aan toertochten gaat via aanmelding via Socie

Artikel 6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

Voor het individuele lid geldt het volgende:

 1. Laat a.u.b. het thuisfront weten welke richting er gefietst wordt of aan welke tocht er
  wordt deelgenomen. Neem graag een mobiele telefoonnummer mee met ICE er in opgeslagen.
 2. Zorg voor een goede voeding en drinken vooraf en tijdens de tocht. Ga nooit met
  een lege maag van huis.
 3. Neem regelmatig deel aan de trainingsritten om te zorgen voor een goede fietsconditie.
 4. Heb je nog weinig ervaring als toerfietser, begin dan op een laag niveau en train
  individueel. Begin niet te snel aan lange ritten, maar bouw het door training langzaam op.
 5. Oefen thuis in het verwisselen van een bandje en het gebruik van luchtpatronen
 6. Houdt de fiets in een goede staat van onderhoud. Wees niet te zuinig met het
  vernieuwen van een buitenband.
 7. Zorg voor een goede fietspomp, reservebandjes en overige materialen.
 8. Neem een regenjack mee bij regen. Tegen de regen helpt het weinig, maar het beschermt
  wel tegen te sterke afkoeling.
 9. Wees tijdig aanwezig op de afgesproken plaatst. Er wordt op tijd vertrokken.
 10. Wil je de groep tijdens de rit verlaten, laat dit de wegkapitein dan weten. Laat je
  geleidelijk uit de groep terugzakken, zodat je ongehinderd de groep kunt verlaten.
 11. Deelname aan trainingsritten en toertochten is altijd voor eigen risico en nimmer
  kan de vereniging aansprakelijk gesteld worden voor schade of overkomen letsel,
  veroorzaakt door welk lid dan ook.
 12. Individueel is elk lid, in het bezit van een toerfietskaart van de NTFU, verzekerd
  tegen aansprakelijkheid (ook onderling) en ongevallen tijdens fietsevenementen die
  plaatsvinden onder auspiciën van de NTFU tot 1000,- euro. Elk lid is verzekerd bij deelname aan de
  clubtochten van de vereniging die bij de NTFU zijn aangemeld.
 13. Voor ongevallen is het lid ook verzekerd tijdens deelname aan tochten in het
  buitenland (mits West Europa) die onder auspiciën van een zusterorganisatie van
  de NTFU worden gehouden.
 14. Voor uitgebreidere verzekeringsvormen tijdens het toerfietsen, wordt verwezen
  naar informatie in de TEP (Toerfiets Evenementen Programma).
 15. Ieder lid, in het bezit van een toerfietskaart, ontvangt jaarlijks de TEP
  (Toerfiets Evenementen Programma) en zes maal per jaar het blad Fietssport
  magazine van de NTFU.
 16. Mogelijk veranderen van groep voor vertrek i.v.m. grote van de groepen
 17. Mogelijk adviezen of opmerkingen doorgeven aan de wegkapitein, die altijd eindverantwoordelijk is.

Artikel 7. KLEDINGREGLEMENT MIK ‘80

 1. De termijn, waarna nieuwe kleding aangeschaft wordt, beslaat een periode van ca.3 jaar met uitbreiding naar 4 jaar.
 2. Bij de verkoop of verstrekking van clubkleding aan de leden, wordt onderscheid
  gemaakt tussen leden, die op het moment van aanschaf lid zijn en nieuwe leden waarvoor separaat kleding moet worden aangeschaft. Hierdoor zal de eigen bijdrage voor aanschaf van de kleding verschillend zijn.
 3. Indien één of meerdere sponsoren hun naam verbonden hebben aan de vereniging waarbij hun namen zijn vermeld op de clubkleding, dan is het lid (moreel) verplicht deze kleding te dragen met een clubtraining (dinsdagavond, donderdagavond, zaterdag morgen, clubtochten, 2-daagse en samenhorigheidstocht).
 4. Indien een lid de kleding van de vereniging draagt, dan verplicht hij/zij zich om de
  naam van de vereniging nooit, op welke wijze dan ook in diskrediet (o.a. verkeersovertredingen) te brengen.
 5. Het bestuur heeft het recht een lid te schorsen bij het herhaaldelijk niet dragen van de clubkleding.
 6. De vereniging behoudt zich het recht voor om, indien een lid binnen twee jaar na aanmelding zijn lidmaatschap weer opzegt en in die periode nieuwe kleding van de club heeft aangeschaft, 140 euro automatisch te incasseren van de rekening waarvan ook de contributie werd geïncasseerd.
 7. Er is een groot en kledingkleding pakket voor tussentijdse nieuwe leden

Artikel 8. WEGKAPITEIN PROCEDURE MIK80

 1. De leidende rol rouleert onder beschikbare wegkapiteins.
 2. De wegkapiteins zijn 5 minuten voor de aanvang van de trainingsrit aanwezig
 3. De verschillende groepen stellen zich 5 minuten voor vertrek op de aangewezen plaatsen, zodat er duidelijkheid is m.b.t. de grote van de groep
  4 Liefst 2 wegkapiteins per groep. Vooraan 1 en achteraan 1
  5 De aanwezige wegkapiteins spreken af wie de leiding neemt over de groep via de whatsapp groep wegkapiteins voor zover haalbaar
 4. De wegkapitein controleert de grote van de groep. Wanneer de groep te groot is, dan wordt er onderling verdeeld. De wegkapitein is hierin bepalend
 5. Onbekende leden kunnen door de wegkapitein worden uitgesloten
 6. De wegkapitein heeft de leiding over de groep. Hij is de kapitein op het schip.
 7. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de leden. De wegkapiteins zien toe op het handhaven van de veiligheidsregels/toerfietsreglement.
 8. De wegkapitein zal toezien op gebruik van correct materiaal
 9. De wegkapiteins kunnen afwijken van de route, wanneer de omstandigheden daarom vragen.
  12 Aanwezigheid van wegkapiteins dient geregeld te worden tijdens dinsdagavond, donderdagavond, zaterdagmorgen en samenhorigheidstochten
 10. Wegkapiteins hebben eindverantwoordelijkheid bij 2x lekrijden dinsdag- en donderdag avond en zaterdag morgen

Terug naar Top ↑
 • Hoofdsponsor:

  Hoofdsponsor
 • Websponsor:

  Websponsor
 • Overige Sponsoren:

  Steven Koelewijn
 • Eresponsor

  VEBO

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52600322-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');